معرفی مقالات و کتاب

کتاب معنا به مثابه تجربه زیسته نوشته دکتر مرتضی بابک معین سعی دارد ضمن تاکید بر آرا و اندیشه‎های لاندوفسکی، و بسط و توضیح ابعاد گم شده‎ی معنا که تا ظهور نشانه‎شناسی نوین با دورنمای پدیدارشناختی خاموش باقی مانده بود......

برای خواندن لطفا به ادامه مطلب مراجعه شود

 

گزارش تصویری انجمن در سال 93

گزارش تصویری عملکرد  انجمن در سال 93

گزارش تصویری عملکرد انجمن در سال 1392

گزارش تصویری عملکرد انجمن در سال 1392

 

 

گزارش عملکرد انجمن در سال 1391

گزارش عملکرد انجمن در سال 1391

صفحه 1 از 2

واحد آموزش

 کلاس آموزش جامع ويراستاري

مركز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

با همكاری جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ برگزار می‌کند

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید

اعضای هیئت مدیره

مریم حسینی

حمیدرضا شعیری

 حسن ذوالفقاری

علیرضا نیکویی

ابوالفضل حری

مرتضی بابک معین

زهرا حیاتی