گزارش تصویری انجمن در سال 93

گزارش تصویری عملکرد  انجمن در سال 93

گزارش تصویری عملکرد انجمن در سال 1392

گزارش تصویری عملکرد انجمن در سال 1392

 

 

گزارش عملکرد انجمن در سال 1391

گزارش عملکرد انجمن در سال 1391

صفحه 1 از 2

واحد آموزش

 کلاس آموزش جامع ويراستاري

مركز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

با همكاری جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ برگزار می‌کند

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید

اعضای هیئت مدیره

نصراله امامی

فرزان سجودی

ابراهیم خدایار

 حمیدرضا شعیری

 محمد پارسا‌‌ نسب

مریم حسینی

علیرضا انوشیروانی